2,2 km

Home / 2,2 km

Løbe/gå ruten på 2,2 km

Med start ved Fursund Hallen og ned ad Skivevej / Furvej til Fjordbakkevej ned ad Stadionvej og til Skivevej derpå sluttes af ved Fursund Hallen.

Væskedepot ved målet

2,2 km ruten til Fursnudløbet